Bengkel Pembentukan Mocul Latihan Sistem ’Case-Mix’, KKM

Februari 1, 2009

Bahagian Perkembangan Perubatan, KKM akan menganjurkan Bengkel Pembentukan Modul Latihan Sistem ’Case-mix’ pada 24 – 27 Februari 2009 di Tiara Beach Resort, Port Dickson, Negeri Sembilan

Objektif utama bengkel ini adalah untuk membentuk Modul Latihan Sistem ’Case-mix’ Kementerian Kesihatan Malaysia. Bengkel ini akan melibatkan Pegawai Tadbir Rekod Perubatan dan Pen. Pegawai Tadbir Rekod Perubatan yang telah mengikuti Latihan Case-Mix di HUKM.

Diharapkan semua peserta dapat membawa bersama semasa bengkel kelak, nota-nota kursus dan CD yang telah dibekalkan semasa mengikuti latihan di HUKM.

Advertisement